پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/sadrasan/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/sadrasan/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/sadrasan/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/sadrasan/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/sadrasan/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/sadrasan/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/sadrasan/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/sadrasan/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/sadrasan/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/sadrasan/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 791 of /home/sadrasan/public_html/includes/bootstrap.inc).

به وبسایت بهینه سنجش صدرا خوش آمدید

آزمايشگاه  بهینه سنجش صدرا به عنوان مرجعي براي انجام آزمون‌هاي مرتبط با تجهیزات پزشکی با بکارگيري روشهاي بين المللي نظير ISO,ANSI AAMI ,IEC و ملی ISIRI در ایران مي‌باشد كه در راستاي تحقق اهداف كلان اين مجموعه فعاليت مي نمايد.