به وبسایت بهینه سنجش صدرا خوش آمدید

آزمايشگاه  بهینه سنجش صدرا به عنوان مرجعي براي انجام آزمون‌هاي مرتبط با تجهیزات پزشکی با بکارگيري روشهاي بين المللي نظير ISO,ANSI AAMI ,IEC و ملی ISIRI در ایران مي‌باشد كه در راستاي تحقق اهداف كلان اين مجموعه فعاليت مي نمايد.